Comercial Aduanera Llorente SA ha intervingut en els despatxos de duana des de la seva constitució i a partir de l’any 2003 directament davant la duana com a transitari. Es dóna la circumstància que la Direcció de l’empresa i part del personal són al sector des de finals dels 60, per la qual cosa han viscut tots els canvis importants que s’han produït en aquest camp. Per tant, l’experiència i la professionalitat són uns dels seus punts forts.

Basats en aquesta professionalitat i experiència s’estudia cada enviament, s’analitza detingudament la classificació de cada article o producte i es dóna al client l’assessorament adequat per evitar possibles canvis de partida.

Es disposa dels millors programes informàtics del mercat i connexió via electrònica (sistema EDI) amb la duana, cosa que permet agilitzar els tràmits, la garantia i la seguretat en la informació, evitant un nombre considerable d’errors.
Dins la secció podem destacar:
- Despatxos d’importació
- Despatxos d’importació a lliure pràctica
- Despatxos d’¡exportació
- Establiment de trànsits
- Despatxos en règim de tràfic de perfeccionament
- Gestió de dipòsits duaners amb entrades, sortides i manipulació de mercaderies
- Gestió de dipòsits distints dels duaners amb entrades, sortides, vendes i manipulació
- Gestió de dipòsits fiscals subjectes al II.EE.
- Intrastat com tercer declarant per a enviaments intracomunitaris
- Qualsevol gestió davant la duana i Impostos Especials, així com organismes vinculats al comerç exterior (Soivre, Fito, Sanitat, Veterinari, farmàcia)

Comercial Aduanera Llorente
ha apostat fort per la figura de l’OEA, certificació que garantirà als seus clients la cadena segura en el comerç internacional, amb el convenciment que en un futur pròxim serà necessària per a la major part d’exportadors i importadors, i assessora de gratuïtament tots els que vulguin conèixer els detalls d’aquesta nova figura que canviarà el concepte de les relacions amb la duana.